กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท218,122.59200,599.008.0 %4.09,141.063,912.7057.2 %5.0
รวม 218,123 200,599 8.03 % 9,141 3,913 57.20 %