กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท221,584.88204,000.007.9 %3.59,141.063,912.7057.2 %5.0
รวม 221,585 204,000 7.94 % 9,141 3,913 57.20 %