กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์0.00207,120.000.0 %0.00.001,053.350.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย277,089.69218,000.0021.3 %5.01,679.694,859.81-189.3 %0.0
สำนักข่าว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 277,090 218,000 0.00 % 1,680 4,860 0.00 %