กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์318,761.91204,335.0035.9 %5.06,345.821,053.3583.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย251,534.52244,000.003.0 %1.51,206.50162.8086.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,874.712,785.0068.6 %5.032.9725.0024.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย279,727.19218,000.0022.1 %5.01,679.694,859.81-189.3 %0.0
สำนักข่าว16,220.0061,000.00-276.1 %0.05,594.531,819.8467.5 %5.0
รวม 875,118 730,120 16.57 % 14,860 7,921 46.70 %