กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ175,481.95144,869.6117.4 %5.06,564.696,333.843.5 %1.5
รวม 175,482 144,870 17.44 % 6,565 6,334 3.52 %