กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ164,666.91144,869.6112.0 %5.06,564.696,333.843.5 %1.5
รวม 164,667 144,870 12.02 % 6,565 6,334 3.52 %