กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 244,277.45131,247.0046.3 %5.011,167.148,431.6324.5 %5.0
รวม 244,277 131,247 46.27 % 11,167 8,432 24.50 %