กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 98,850.0693,960.004.9 %2.06,023.781,971.3067.3 %5.0
รวม 98,850 93,960 4.95 % 6,024 1,971 67.27 %