กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 111,257.4399,335.0010.7 %5.06,286.42548.9391.3 %5.0
รวม 111,257 99,335 10.72 % 6,286 549 91.27 %