กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 384,712.84276,479.0028.1 %5.05,507.88656.7588.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,534.84655.0057.3 %5.067.9967.960.0 %0.5
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,611.61305.0081.1 %5.053.7216.8968.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี0.00522.000.0 %0.00.0041.450.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,561.40300.0080.8 %5.093.9119.2379.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,308.32565.0075.5 %5.061.6170.22-14.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,500.74318.0078.8 %5.062.1235.9342.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี0.00241.000.0 %0.00.000.900.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,136.40790.0030.5 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)0.001.000.0 %0.00.0021.670.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)0.001,537.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,504.184,991.20-99.3 %0.052.88107.36-103.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด0.00385.000.0 %0.00.00122.680.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,532.73677.0055.8 %5.050.0926.6346.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,739.64828.0052.4 %5.019.101.9589.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,654.50386.0076.7 %5.034.6344.86-29.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,462.42250.4082.9 %5.0703.0068.7390.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,694.41363.0078.6 %5.051.5462.91-22.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,085.44376.0065.4 %5.038.9214.2163.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,500.981,076.0028.3 %5.053.7972.41-34.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,453.011.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง0.008,323.000.0 %0.00.0056.960.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,881.91834.0055.7 %5.053.0868.29-28.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,534.84693.0054.8 %5.055.7670.70-26.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,535.99697.0054.6 %5.069.286.5790.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี0.00542.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.058.6467.58-15.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,354.88188.0086.1 %5.043.9746.71-6.2 %0.0
รวม 415,301 290,773 0.00 % 7,215 1,601 0.00 %