กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 365,477.19276,479.0024.4 %5.05,507.88656.7588.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,532.27655.0057.3 %5.067.9967.960.0 %0.5
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,557.69305.0080.4 %5.053.7216.8968.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,491.03522.0065.0 %5.082.9341.4550.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,497.31300.0080.0 %5.093.9119.2379.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,231.66565.0074.7 %5.061.6170.22-14.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,441.36318.0077.9 %5.062.1235.9342.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,555.57241.0084.5 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,091.44790.0027.6 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,473.991.0099.9 %5.022.3221.672.9 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,091.441,537.00-40.8 %0.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,436.234,991.20-104.9 %0.052.88107.36-103.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,298.15385.0083.2 %5.059.37122.68-106.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,475.32677.0054.1 %5.050.0926.6346.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,462.35828.0043.4 %5.067.960.9598.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,462.35386.0073.6 %5.034.6344.86-29.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,543.24250.4083.8 %5.038.4568.73-78.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,627.37363.0077.7 %5.051.5462.91-22.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,042.49376.0063.9 %5.038.9214.2163.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,438.911,076.0025.2 %5.053.7972.41-34.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,404.761.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,488.638,323.00-234.4 %0.054.8356.96-3.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,811.42834.0054.0 %5.053.0868.29-28.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,484.05693.0053.3 %5.055.7670.70-26.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,484.60697.0053.1 %5.069.2823.2166.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,897.77542.0071.4 %5.058.2197.47-67.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,371.901.0099.9 %5.058.6467.58-15.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,304.69188.0085.6 %5.043.9746.71-6.2 %0.0
รวม 408,475 302,325 25.99 % 6,944 1,988 71.38 %