สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ126,094.6475,000.0040.5 %5.07,283.82619.5091.5 %5.0
รวม 126,095 75,000 40.52 % 7,284 620 91.49 %