สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ132,731.2075,000.0043.5 %5.07,283.82619.5091.5 %5.0
รวม 132,731 75,000 43.49 % 7,284 620 91.49 %