สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน94,937.6642,827.0054.9 %5.05,223.35168.7196.8 %5.0
รวม 94,938 42,827 54.89 % 5,223 169 96.77 %