สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน90,190.7742,827.0052.5 %5.05,223.35168.7196.8 %5.0
รวม 90,191 42,827 52.52 % 5,223 169 96.77 %