กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ80,777.3228,013.0065.3 %5.05,273.38408.4092.3 %5.0
รวม 80,777 28,013 65.32 % 5,273 408 92.26 %