กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ76,738.4628,013.0063.5 %5.05,273.38408.4092.3 %5.0
รวม 76,738 28,013 63.50 % 5,273 408 92.26 %