กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน85,310.6924,466.0071.3 %5.05,557.901,616.0370.9 %5.0
รวม 85,311 24,466 71.32 % 5,558 1,616 70.92 %