กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน89,800.7324,466.0072.8 %5.05,557.901,616.0370.9 %5.0
รวม 89,801 24,466 72.76 % 5,558 1,616 70.92 %