สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน88,124.1250,193.0043.0 %5.05,554.78971.5582.5 %5.0
รวม 88,124 50,193 43.04 % 5,555 972 82.51 %