สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน92,762.2350,193.0045.9 %5.05,554.78971.5582.5 %5.0
รวม 92,762 50,193 45.89 % 5,555 972 82.51 %