สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์161,981.2291,074.0743.8 %5.05,511.001,001.5381.8 %5.0
รวม 161,981 91,074 43.77 % 5,511 1,002 81.83 %