สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์170,506.5591,074.0746.6 %5.05,511.001,001.5381.8 %5.0
รวม 170,507 91,074 46.59 % 5,511 1,002 81.83 %