กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ190,051.58157,440.0917.2 %5.06,705.391,306.6480.5 %5.0
รวม 190,052 157,440 17.16 % 6,705 1,307 80.51 %