กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน153,958.88142,253.737.6 %3.57,027.444,507.9535.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.00638.000.0 %0.00.00698.010.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร1,835.58307.0083.3 %5.01,041.51994.564.5 %2.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,069.67484.0076.6 %5.0710.79516.8027.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,262.66408.0082.0 %5.0680.541,062.62-56.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.001,468.560.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,980.37392.0080.2 %5.0719.44975.50-35.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,244.640.000.0 %0.0842.990.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา0.00148.000.0 %0.00.001,960.540.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,029.21314.0084.5 %5.0587.111,252.25-113.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,372.45571.0075.9 %5.0395.8451.9686.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00739.000.0 %0.00.00768.550.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,037.17459.0077.5 %5.0145.97417.05-185.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,436.981,518.4537.7 %5.0745.82973.44-30.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 170,983 146,707 0.00 % 12,054 10,752 0.00 %