กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน146,260.94142,253.732.7 %1.07,027.444,507.9535.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.004,812.000.0 %0.00.001,633.700.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,961.272,557.3113.6 %5.0987.341,761.85-78.4 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.005,095.000.0 %0.00.00549.100.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.00638.000.0 %0.00.00698.010.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร1,785.39307.0082.8 %5.01,041.51994.564.5 %2.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง1,999.21484.0075.8 %5.0710.79516.8027.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,201.27408.0081.5 %5.0680.541,062.62-56.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,056.89732.0064.4 %5.0732.661,468.56-100.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,862.39392.0079.0 %5.0719.44975.50-35.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.00340.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,163.83886.3059.0 %5.0842.992,092.14-148.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,852.33148.0094.8 %5.0257.981,960.54-660.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด1,930.63314.0083.7 %5.0587.111,252.25-113.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย1,901.95153.0092.0 %5.0638.451,001.15-56.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,355.57571.0075.8 %5.0395.8451.9686.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00739.000.0 %0.00.00768.550.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่1,994.19459.0077.0 %5.0145.97417.05-185.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,361.421,728.5726.8 %5.0745.82973.44-30.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 174,687 151,394 0.00 % 15,514 19,036 0.00 %