กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 132,553.0582,331.5837.9 %5.05,573.54837.7685.0 %5.0
รวม 132,553 82,332 37.89 % 5,574 838 84.97 %