กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า166,871.67191,929.25-15.0 %0.06,749.161,918.3771.6 %5.0
รวม 166,872 191,929 -15.02 % 6,749 1,918 71.58 %