กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ177,245.03159,195.7810.2 %5.06,549.061,063.9883.8 %5.0
รวม 177,245 159,196 10.18 % 6,549 1,064 83.75 %