สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย322,231.22166,582.0048.3 %5.012,389.676,846.6844.7 %5.0
รวม 322,231 166,582 48.30 % 12,390 6,847 44.74 %