กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 513,946.84452,616.0011.9 %5.012,333.397,380.0040.2 %5.0
รวม 513,947 452,616 11.93 % 12,333 7,380 40.16 %