กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 488,249.50452,616.007.3 %3.512,333.397,380.0040.2 %5.0
รวม 488,250 452,616 7.30 % 12,333 7,380 40.16 %