กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 197,950.23146,278.3926.1 %5.07,011.806,217.3111.3 %5.0
รวม 197,950 146,278 26.10 % 7,012 6,217 11.33 %