กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย192,100.55104,000.0045.9 %5.06,821.083,531.5648.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,120.130.000.0 %0.02,015.941,610.0720.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,597.267,647.9820.3 %5.01,589.601,432.639.9 %4.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท8,894.2612,176.00-36.9 %0.01,584.58270.0083.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,469.986,563.0142.8 %5.01,208.43627.9548.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,941.476,985.7841.5 %5.01,208.22568.1053.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,358.089,365.2117.5 %5.01,544.16750.8051.4 %5.0
รวม 245,362 146,738 40.20 % 15,972 8,791 44.96 %