กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย182,495.52104,000.0043.0 %5.06,821.083,531.5648.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี10,652.8911,349.08-6.5 %0.02,015.941,610.0720.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,154.997,647.9816.5 %5.01,589.601,432.639.9 %4.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท8,648.9312,176.00-40.8 %0.01,584.58270.0083.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,089.066,563.0140.8 %5.01,208.43627.9548.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,996.076,985.7841.8 %5.01,265.27568.1055.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี10,994.629,365.2114.8 %5.01,544.16750.8051.4 %5.0
รวม 245,032 158,087 35.48 % 16,029 8,791 45.16 %