กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,597.260.000.0 %0.01,589.600.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี0.006,563.010.0 %0.00.00627.950.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท8,894.2612,176.00-36.9 %0.01,584.58270.0083.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,941.476,985.7841.5 %5.01,208.22568.1053.0 %5.0
รวม 20,836 19,162 0.00 % 2,793 838 0.00 %