กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 322,345.41113,635.0064.7 %5.07,630.885,214.5031.7 %5.0
รวม 322,345 113,635 64.75 % 7,631 5,215 31.67 %