กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม87,823.6526,826.0069.5 %5.05,163.94660.4487.2 %5.0
รวม 87,824 26,826 69.45 % 5,164 660 87.21 %