สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม155,110.22150,422.663.0 %1.56,514.662,430.5062.7 %5.0
รวม 155,110 150,423 3.02 % 6,515 2,430 62.69 %