สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม163,273.91165,000.00-1.1 %0.06,514.662,076.4768.1 %5.0
รวม 163,274 165,000 -1.06 % 6,515 2,076 68.13 %