กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 777,682.5089,600.0088.5 %5.06,783.563,220.2352.5 %5.0
รวม 777,683 89,600 88.48 % 6,784 3,220 52.53 %