กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 818,615.6383,600.0089.8 %5.06,783.561,896.1272.0 %5.0
รวม 818,616 83,600 89.79 % 6,784 1,896 72.05 %