กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 83,684.2829,508.3964.7 %5.05,589.171,383.1175.3 %5.0
รวม 83,684 29,508 64.74 % 5,589 1,383 75.25 %