กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 247,511.70222,000.0010.3 %5.08,268.725,268.5636.3 %5.0
รวม 247,512 222,000 10.31 % 8,269 5,269 36.28 %