กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน21,740.779,000.0058.6 %5.05,282.76889.8283.2 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ86,706.2628,851.0066.7 %5.01,489.321,192.0820.0 %5.0
รวม 108,447 37,851 65.10 % 6,772 2,082 69.26 %