กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 136,572.66110,164.0019.3 %5.06,549.061,076.2383.6 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางคลองเปรม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี0.0055,937.000.0 %0.00.00472.390.0 %0.0
รวม 136,573 110,164 0.00 % 6,549 1,076 0.00 %