กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 129,744.03110,164.0015.1 %5.06,549.06997.8484.8 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 26,098.0712,410.0052.4 %5.0555.90532.954.1 %2.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 473,671.16121,963.0074.3 %5.0539.72709.34-31.4 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง159,841.425,389.0096.6 %5.02,384.41989.5358.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง93,192.5964,742.0030.5 %5.01,773.48694.8460.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม120,470.02339,920.00-182.2 %0.02,240.11489.0078.2 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร122,838.1668,530.0044.2 %5.02,806.463,311.64-18.0 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี93,747.2855,937.0040.3 %5.01,209.91472.3961.0 %5.0
รวม 1,219,603 779,055 36.12 % 18,059 8,198 54.61 %