กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 417,463.97217,426.0047.9 %5.08,909.696,882.7922.7 %5.0
รวม 417,464 217,426 47.92 % 8,910 6,883 22.75 %