สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 90,971.1329,782.5767.3 %5.05,004.48702.3586.0 %5.0
รวม 90,971 29,783 67.26 % 5,004 702 85.97 %