สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 86,422.5729,782.5765.5 %5.05,004.48702.3586.0 %5.0
รวม 86,423 29,783 65.54 % 5,004 702 85.97 %