สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 48,255.5938,774.2119.6 %5.05,761.142,729.0852.6 %5.0
รวม 48,256 38,774 19.65 % 5,761 2,729 52.63 %