สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 45,842.8138,774.2115.4 %5.05,761.142,729.0852.6 %5.0
รวม 45,843 38,774 15.42 % 5,761 2,729 52.63 %