สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 0.0079,336.000.0 %0.00.0018,021.770.0 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)0.001,339.000.0 %0.00.0064.060.0 %0.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)0.0038,000.000.0 %0.00.006,400.030.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %