สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 143,581.9579,336.0044.7 %5.07,018.068,348.51-19.0 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,042.851,339.0066.9 %5.0342.2964.0681.3 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)16,610.1038,000.00-128.8 %0.06,595.886,400.033.0 %1.5
รวม 164,235 118,675 27.74 % 13,956 14,813 -6.14 %