กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน266,890.75272,412.19-2.1 %0.08,299.992,607.7768.6 %5.0
รวม 266,891 272,412 -2.07 % 8,300 2,608 68.58 %