กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน238,797.75101,351.0057.6 %5.06,236.39494.7792.1 %5.0
รวม 238,798 101,351 57.56 % 6,236 495 92.07 %