กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน226,857.86101,351.0055.3 %5.06,236.39494.7792.1 %5.0
รวม 226,858 101,351 55.32 % 6,236 495 92.07 %