กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน108,587.3285,000.0021.7 %5.06,527.173,138.0451.9 %5.0
รวม 108,587 85,000 21.72 % 6,527 3,138 51.92 %