กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน258,803.0285,000.0067.2 %5.06,527.173,138.0451.9 %5.0
รวม 258,803 85,000 67.16 % 6,527 3,138 51.92 %