สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)202,125.36167,603.0017.1 %5.07,993.583,397.4657.5 %5.0
รวม 202,125 167,603 17.08 % 7,994 3,397 57.50 %