สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)193,551.63323,438.00-67.1 %0.09,453.733,397.4664.1 %5.0
รวม 193,552 323,438 -67.11 % 9,454 3,397 64.06 %