สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม302,242.00206,000.0031.8 %5.05,642.322,506.9655.6 %5.0
รวม 302,242 206,000 31.84 % 5,642 2,507 55.57 %