กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 77,790.811,550.0098.0 %5.04,935.701,193.2875.8 %5.0
รวม 77,791 1,550 98.01 % 4,936 1,193 75.82 %