กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 104,810.9141,925.0060.0 %5.05,113.921,589.5068.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน20,903.941,707.6091.8 %5.01,199.30102.8791.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,111.00176.0096.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,734.531,321.0090.4 %5.0511.46351.0031.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,643.676,728.0022.2 %5.0952.30169.0582.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,018.328,268.0136.5 %5.03,412.81140.8895.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,405.392,397.0080.7 %5.0499.21113.3077.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,321.5812,711.8830.6 %5.0669.30191.6071.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,136.37725.0089.8 %5.0281.0684.2070.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,035.473,936.0056.4 %5.0569.2952.2690.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,736.3710,968.0020.2 %5.02,259.2480.7596.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,178.191,019.0085.8 %5.01,146.4524.4997.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,302.884,230.6568.2 %5.0462.1752.5088.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,874.664,458.0054.9 %5.0850.8169.7591.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,002.73782.9093.5 %5.0938.2064.5093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,663.851,454.0081.0 %5.01,252.61186.3085.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง16,137.0311,820.0026.8 %5.01,302.49379.3970.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,890.631,228.0086.2 %5.0287.48104.1463.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,522.0583,913.00-123.6 %0.01,354.08191.0085.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,816.309,056.0068.6 %5.0952.28525.6744.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,697.552,533.0070.9 %5.0285.5137.1687.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,845.071.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,824.424,516.0048.8 %5.0561.4153.3990.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,597.513,423.5278.1 %5.0699.3376.0089.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,545.06538.0090.3 %5.01,230.1228.5097.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,669.064,632.0052.1 %5.01,987.7524.6998.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,224.233,558.0065.2 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,639.0921,970.00-50.1 %0.02,958.49121.3495.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,130.121,709.0081.3 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,119.071,095.0090.2 %5.0367.08105.5171.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,366.732,397.8262.3 %5.0105.002.8597.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์20,952.9812,502.0040.3 %5.02,602.66231.0091.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,434.3810,933.00-4.8 %0.0443.4281.7281.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,246.615,008.3751.1 %5.01,230.23155.1687.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,029.942,687.7066.5 %5.0441.4533.9992.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,310.3128,599.00-86.8 %0.028,770.26120.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,741.97613.0092.1 %5.0284.0490.7168.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี9,856.292,708.0072.5 %5.02,564.68199.5092.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,364.1810,608.4914.2 %5.0738.13210.0071.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก8,656.701,862.8078.5 %5.0856.22219.4074.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี6,749.901,131.7983.2 %5.0196.8071.2563.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,801.331,430.0085.4 %5.0537.15190.0064.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,833.129,980.00-46.1 %0.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,732.649,813.60-45.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,981.581,471.4578.9 %5.0709.3340.5294.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,790.63672.0090.1 %5.05,358.9992.5498.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,124.872,633.1657.0 %5.0614.8766.2289.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,947.1952,350.00-191.7 %0.0722.60135.0081.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,702.673,334.1729.1 %5.0167.6411.1793.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,474.885,784.0022.6 %5.01,151.7833.7297.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,009.201,714.9975.5 %5.0764.53322.5557.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,530.063,528.0053.1 %5.0659.1635.5094.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,590.78859.4084.6 %5.0305.0491.8769.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี4,924.251,154.5076.6 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,921.631,680.0042.5 %5.056,559.3135.0099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,235.132,000.0067.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,806.112,630.4054.7 %5.018,648.81142.7399.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,281.703,176.0056.4 %5.03,987.32118.7597.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,097.452,122.00-1.2 %0.017,096.7153.0399.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,726.752,940.0021.1 %5.019,178.5551.7399.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,653.761,370.0048.4 %5.08,694.6053.2099.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,878.34673.2090.2 %5.0386.9883.4878.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,257.362,512.4622.9 %5.034,556.3952.6299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,595.574,925.0035.2 %5.01,252.4467.8494.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,074.875,820.00-89.3 %0.023,427.9472.4299.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,666.877,601.83-107.3 %0.0604.7184.8986.0 %5.0
รวม 740,886 464,029 37.37 % 277,847 8,241 97.03 %