กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 99,570.3641,925.0057.9 %5.05,113.921,589.5068.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน19,940.621,707.6091.4 %5.01,199.30102.8791.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,073.00176.0096.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,047.801,321.0089.9 %5.0592.07351.0040.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,407.326,728.0020.0 %5.0952.30169.0582.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น12,482.598,268.0133.8 %5.03,412.81140.8895.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม11,892.382,397.0079.8 %5.0499.21113.3077.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา17,563.9212,711.8827.6 %5.0669.30191.6071.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี6,942.74725.0089.6 %5.0281.0684.2070.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร8,827.763,936.0055.4 %5.0569.2952.2690.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,278.4910,968.0017.4 %5.02,259.2480.7596.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,122.761,019.0085.7 %5.01,146.4524.4997.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,208.204,230.6568.0 %5.0462.1752.5088.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,874.664,458.0054.9 %5.0850.8169.7591.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน11,689.61782.9093.3 %5.0938.2064.5093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,349.291,454.0080.2 %5.01,252.61186.3085.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง15,990.5011,820.0026.1 %5.01,328.65379.3971.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,538.841,228.0085.6 %5.0287.48104.1463.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร35,645.9583,913.00-135.4 %0.01,354.08191.0085.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี27,737.049,056.0067.4 %5.0952.28525.6744.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,371.802,533.0069.7 %5.0285.5137.1687.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,531.364,516.0047.1 %5.0561.4153.3990.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,102.353,423.5277.3 %5.0699.3376.0089.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,369.03538.0090.0 %5.01,230.1228.5097.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,199.314,632.0049.6 %5.01,987.7524.6998.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี9,841.303,558.0063.8 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,185.1621,970.00-54.9 %0.02,958.49121.3495.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี8,673.611,709.0080.3 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,036.401,095.0090.1 %5.0367.08105.5171.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,413.552,397.8262.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์20,259.6812,502.0038.3 %5.02,602.66231.0091.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,002.8910,933.00-9.3 %0.0443.4281.7281.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์9,877.735,008.3749.3 %5.01,230.23155.1687.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย7,686.782,687.7065.0 %5.0441.4533.9992.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,544.7928,599.00-96.6 %0.028,770.26120.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,485.80613.0091.8 %5.0284.0490.7168.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี9,540.892,708.0071.6 %5.02,564.68199.5092.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง11,852.8810,608.4910.5 %5.0738.13210.0071.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก8,388.281,862.8077.8 %5.0856.22219.4074.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี6,470.771,131.7982.5 %5.0196.8071.2563.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,396.011,430.0084.8 %5.0537.15190.0064.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,616.209,980.00-50.8 %0.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,454.229,813.60-52.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,981.581,471.4578.9 %5.0709.3340.5294.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,509.81672.0089.7 %5.05,358.9992.5498.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,921.462,633.1655.5 %5.0614.8766.2289.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,049.8352,350.00-207.0 %0.0722.60135.0081.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,545.913,334.1726.7 %5.0167.6411.1793.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,474.885,784.0022.6 %5.01,151.7831.8297.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,929.241,714.9975.2 %5.0764.53322.5557.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,474.073,528.0052.8 %5.0659.1635.5094.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,386.55859.4084.0 %5.0305.0491.8769.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี4,766.671,154.5075.8 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,899.901,680.0042.1 %5.056,559.3135.0099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ5,923.382,000.0066.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,566.002,630.4052.7 %5.018,648.81142.7399.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,050.543,176.0055.0 %5.03,987.32118.7597.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,097.452,122.00-1.2 %0.017,096.7153.0399.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,491.872,940.0015.8 %5.019,178.5551.7399.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,634.031,370.0048.0 %5.08,694.6053.2099.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,606.18673.2089.8 %5.0386.9852.2286.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,257.362,512.4622.9 %5.034,556.3952.6299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,283.814,925.0032.4 %5.01,252.4467.8494.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,972.755,820.00-95.8 %0.023,427.9472.4299.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,544.647,601.83-114.5 %0.0604.7184.8986.0 %5.0
รวม 705,853 464,028 34.26 % 277,848 8,205 97.05 %