กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม199,349.6333,000.0083.4 %5.014,475.162,059.6185.8 %5.0
รวม 199,350 33,000 83.45 % 14,475 2,060 85.77 %