กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ167,421.48286,611.00-71.2 %0.06,692.882,141.1568.0 %5.0
รวม 167,421 286,611 -71.19 % 6,693 2,141 68.01 %