สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ116,727.67152,000.00-30.2 %0.05,779.90705.1087.8 %5.0
รวม 116,728 152,000 -30.22 % 5,780 705 87.80 %