สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี109,183.1379,782.0026.9 %5.05,983.13575.2890.4 %5.0
รวม 109,183 79,782 26.93 % 5,983 575 90.38 %