สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี114,929.6179,782.0030.6 %5.05,983.13575.2890.4 %5.0
รวม 114,930 79,782 30.58 % 5,983 575 90.38 %