สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ178,537.34251,164.00-40.7 %0.08,581.39662.5092.3 %5.0
รวม 178,537 251,164 -40.68 % 8,581 663 92.28 %