สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ169,610.48251,164.00-48.1 %0.08,581.39662.5092.3 %5.0
รวม 169,610 251,164 -48.08 % 8,581 663 92.28 %