สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา78,043.8127,000.0065.4 %5.05,229.60468.2691.0 %5.0
รวม 78,044 27,000 65.40 % 5,230 468 91.05 %