สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา82,151.3827,000.0067.1 %5.05,229.60468.2691.0 %5.0
รวม 82,151 27,000 67.13 % 5,230 468 91.05 %