สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา139,324.13311,000.00-123.2 %0.06,258.281,300.8279.2 %5.0
รวม 139,324 311,000 -123.22 % 6,258 1,301 79.21 %