สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม291,739.97231,491.0020.7 %5.010,482.4014,702.81-40.3 %0.0
รวม 291,740 231,491 20.65 % 10,482 14,703 -40.26 %