กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,538,405.503,175,479.8010.3 %5.070,802.0657,006.1619.5 %5.0
รวม 3,538,406 3,175,480 10.26 % 70,802 57,006 19.49 %