กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,361,485.303,024,846.8010.0 %5.070,802.0657,006.1619.5 %5.0
รวม 3,361,485 3,024,847 10.01 % 70,802 57,006 19.49 %